Zajęcia komputeroweEFS

Nasz Ośrodek  posiada dwie nowoczesne pracownie komputerowe współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół"

Prowadzone są w nich:

  •          zajęcia komputerowe dla klas I-III,
  •          lekcje informatyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej
  •          lekcje informatyki w klasach I-III gimnazjum
  •          zajęcia z technologii informacyjnej w klasie 1 ZSZ i w 1 ULO
  •          zajęcia z innych przedmiotów z wykorzystaniem technologii informacyjnej
    i programów multimedialnych
  •          zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii i in.
  •          zajęcia dodatkowe – informatyka pozalekcyjna
  •          zajęcia rewalidacyjne – wspomaganie rozwoju ucznia (w tym nauki czytania, pisania i liczenia) z wykorzystaniem komputerowych programów edukacyjnych

Przy szkolnej bibliotece funkcjonują dwa Multimedialne Centra Informacyjne, z których uczniowie korzystają w wolnym czasie, poszukując informacji pomocnych przy odrabianiu prac domowych.

Ich zakup współfinansowała Unia Europejska w ramach projektu "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i publicznych"