Zajęcia komputeroweEFS

W chwili obecnej (remont i rozbudowa) Nasz Ośrodek  dysponuje pracownią komputerową wyposażoną w 6 nowoczesnych komputerów.
Planowany jest zakup kolejnych 8 komputerów. 
W pracowni odbywają się:

  •          zajęcia komputerowe dla klas I-III,
  •       zajęcia komputerowe w klasach IV-VI szkoły podstawowej
  •          lekcje informatyki w klasach I-III gimnazjum
  •       lekcje informatyki  klasie 1 ZSZ 
  •          zajęcia z innych przedmiotów z wykorzystaniem TI
  •          zajęcia wyrównawcze 
  •          zajęcia dodatkowe – informatyka pozalekcyjna dla gimnazjum

  • Przy szkolnej bibliotece funkcjonuje Multimedialne Centrum Informacyjne, z którego uczniowie korzystają w wolnym czasie, poszukując informacji pomocnych przy odrabianiu prac domowych. 

 

  • Niektórzy nauczyciele terapeuci wykorzystuja profesjonalne programy komputerowe podczas realizacji swoich zajęć.